PARTICIPACE - ENERGETIKA - DOBRÁ PRAXE 

2024 KONFERENCE NSZM ČR

 

18. a 19. ledna 2024 / PRAHA

 

SPOJUJEME MĚSTA, JIŽ 30 LET!

⦁ Zapojování cílových skupin
⦁ Participace pro strategie a rozvoj území
⦁ Komunitní energetika a klimatické projekty

 

 

 

 

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST

JIŽ 30 LET S VÁMI!

Potkejte se s lidmi / sdílejte své zkušenosti / inspirujte (se)

KDY...

18. – 19. ledna 2024

KDE..

PRAHA 1, Konferenční centrum Univerzity Karlovy, Celetná 20 

PRAHA 1, Residence primátora, Mariánské nám. 1

CO...

Ukázky zapojování cílových skupin

Participace pro strategii a rozvoj území

Komunitní energetika a klimatické projekty

Dobrá praxe z ČR i zahraničí

SLAVNOSTNÍ RECEPCE pro členy NSZM ČR

POD ZÁŠTITOU...

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Petr Hladík, ministr životního prostředí

Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy

VE SPOLUPRÁCI S …

Hlavní město Praha

Univerzita Karlova

PRO ...

všechny zájemce zejména z územní veřejné správy a spolupracujících institucí a organizací

Program

18. LEDEN
2024

PRACOVNÍ ČÁST / 18.1.2024

ENERGETIKA měst a obcí – sdílení, klima, praxe

Konferenční centrum Univerzity Karlovy, Celetná 20 – Praha 1

12 : 00 - 12 : 30

Prezence účastníků

12 : 30 - 13 : 00

ZAHÁJENÍ KONFERENCE 

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj
Petr Hladík, ministr životního prostředí
Herbert Pavera, senátor a předseda NSZM ČR
Zsofia Pusztai,  reprezentantka Světové zdravotnické organizace v ČR

13 : 00 - 16 : 15

PLÁNUJEME S LIDMI

 

PARTICIPACE A KVALITNÍ ROZVOJ MĚST - ZKUŠENOSTI Z ČR A NORSKA 

Petr Švec - ředitel Národní síť Zdravých měst ČR

Vigdis Holm - ředitelka Sítě Zdravých měst Sunne Komunner

 

Panel 1 / ZAPOJUJEME CÍLOVÉ SKUPINY

Zapojení mládeže do rozvoje školy-města-regionu
Jan Burda, předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina

Plán rovných příležitostí pro zdravotně postižené 
Hana Rabenhauptová, kancelář starosty, Městský úřad Prachatice 

Bezpečná cesta do školy
Lukáš Holík, místostarosta města Boskovice 

Spolupráce s podnikateli 
Petr Kozel, ředitel Valašskoklobouckého podnikatelského centra 

 

 

Panel 2 / PARTICIPUJEME PRO STRATEGII A ROZVOJ ÚZEMÍ

Spolupráce s městským architektem, investory a veřejností
Vít Zeman, urbanista, konzultant Frank Bold Advokáti

Plánování veřejných prostranství
Kristýna Lhotská,ředitelka Sekce detailu města IPR Praha

Zkušenosti z participativního rozpočtování ve městě i školách
Filip Chvátal, radní statutárního města Brna

Participace ke strategii města
Hana Tichánková, náměstkyně statutárního města Ostrava

16 : 15 - 17 : 00

KALEIDOSKOP INSPIRACÍ  

Vybraní účastníci soutěže o NEJpraxi Zdravých měst 2023

Inovace v sociálním bydlení
Eva Fialová, radní statutárního města Ústí n. Labem, poslankyně PSP ČR

Moderní vzdělávání - přírodní učebna Archimedes
Ondřej Fialík, místostarosta města Hodonín

 

 od 19 : 00

SLAVNOSTNÍ RECEPCE pro členy NSZM ČR a zvané hosty

Residence primátora, Mariánské nám. 1 – Praha 1

19. LEDEN
2024

NAVAZUJÍCÍ SEMINÁŘ / 19.1.2024

ENERGETIKA měst a obcí – sdílení, klima, praxe

Konferenční centrum Univerzity Karlovy, Celetná 20 – Praha 1

9 : 00 - 9: 50

ÚVOD

Podpora MŽP pro obce v tématu energetiky
Petr Holub, vrchní ředitel sekce Ministerstva ŽP

Finance pro projekty energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
Jakub Hrbek, ředitel sekce Státního fondu ŽP

Podpora MPO pro obce v tématu energetiky
Ján Čiampor, ředitel odboru Ministerstva průmyslu a obchodu

  9 : 50 - 10 : 50

PANEL: Energie a klima

Cesta ke klimaticky neutrálnímu městu
Adam Lenert, náměstek primátora města Liberec

Dekarbonizace v praxi – spolupráce města, tepláren a vědy & výzkumu
Antonín Tym, Přírodovědecká fakulta UK, výzk.centrum RINGEN Litoměřice

Akční plány pro udržitelnou energii a klima
Václav Šebek, SEVEn

Komunitní energetika – nástroj plnění závazků SECAP
Daniel Urbánek, městský energetik, Tábor

 

PŘESTÁVKA

11 : 10 - 13 : 00

PANEL: Komunitní energetika v praxi

Úvod do komunitní energetiky
Martina Krčová, radní, Energetický regulační úřad

Nová legislativa k energetice a její dopady v praxi
Anna Francová, vedoucí advokátka a partnerka, Frank Bold Advokáti

Jak funguje sdílení elektřiny
Ondřej Pašek, koordinátor Unie komunitní energetiky

Energetická komunita z pohledu Pražského společenství obnovitelné energie
Jaroslav Klusák, ředitel Pražského společenství obnovitelné energie

Energetické společenství ENERKOM Opavsko
Jiří Krist, předseda MAS Opavsko

MÍSTO KONÁNÍ

PRAHA

PRACOVNÍ PROGRAM
Konferenční centrum Univerzity Karlovy, Celetná 20

SLAVNOSTNÍ RECEPCE
Residence primátora, Mariánské nám. 1

Témata

ZAPOJUJEME CÍLOVÉ SKUPINY

Participace v územních samosprávách má řadu specifik. Jedním z nich je různorodost cílových skupin, které je třeba vzít v potaz a účinně zapojit do rozhodování ...

VÍCE

ENERGIE A KLIMA

Energetické hospodaření měst může mít řadu podob stejně jako jejich přístup k adaptaci na změnu klimatu. Města mohou využití energie různými způsoby optimalizovat ...

VÍCE

PARTICIPUJEME PRO STRATEGII A ROZVOJ ÚZEMÍ

Průběžná a aktivní práce s veřejnosti je jednou z podmínek kvalitního rozvoje území. Jak efektivně zapojit obyvatele měst, obcí a regionů do rozvojových záměrů? ...

VÍCE

KOMUNITNÍ ENERGETIKA V PRAXI

Výroba elektrické energie společně v komunitě pro vlastní spotřebu jako způsob, jak uspořit? Snížení závislosti na centrálních dodávkách energie a snížení cen ...

VÍCE

KALEIDOSKOP INSPIRACÍ

Národní sít Zdravých měst ČR je jedinečnou platformou pro sdílení inspirací mezi městy, obcemi i regiony. Společně rozvíjíme praktická témata a know-how ...

VÍCE

ZDRAVÁ MĚSTA SLAVÍ 30 LET

Národní síť Zdravých měst funguje v prostředí českých měst, obcí a regionů již 30 let. Pro členy NSZM ČR a zvané hosty jsme při této příležitosti kulatého jubilea připravili slavnostní recepci ...

VÍCE

MINULÉ ROČNÍKY KONFERENCE

záštity  a vybraní hosté

Zsofia Pusztai

Její Excelence, reprezentantka Světové zdravotnické organizace v ČR

Petr Hladík

ministr životního prostředí
 

Ivan Bartoš

ministr pro místní rozvoj
 

Bohuslav Svoboda

primátor hl. m. Prahy
 

Herbert Pavera

senátor, předseda NSZM 
 

Petr Hlaváček

náměstek primátora hl.m.Prahy 
 

Jakub Hrbek

ředitel sekce Státního fondu ŽP
 

Petr Holub

vrchní ředitel sekce Ministerstva ŽP
 

Aleš Cibulka

moderátor a publicista
 

Podpora

Akce je finančně podpořena z projektu "PART-NET" (grant z fondů EHP 2014-2021) a z programu EU Horizont Evropa (grantová dohoda č. 101056927).

Kontakt

Telefon

602 717 387